Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

De Kohnstamm Instituut UvA bv spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan de Kohnstamm Instituut bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Kohnstamm Instituut UvA bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De site van de Kohnstamm Instituut UvA bv bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. De Kohnstamm Instituut UvA bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Kohnstamm Instituut UvA bv geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

De Kohnstamm Instituut UvA bv geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van haar site. Tevens is de Kohnstamm Instituut UvA bv niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de Kohnstamm Instituut UvA bv die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Kohnstamm Instituut UvA bv in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

 

 

Google Analytics

De volledige website-omgeving van de Kohnstamm Instituut UvA bv (www.kohnstamminstituut.nl) wordt door medewerkers van Elion en de Kohnstamm Instituut UvA bv geanalyseerd met behulp van de webstatistiekapplicatie Google Analytics.

Als bezoeker van onze website werkt u mee aan het genereren van statistieken door pagina's van onze site te lezen, hyperlinks op onze site aan te klikken en cookies te accepteren.

De Kohnstamm Instituut UvA bv garandeert dat de statistische gegevens over www.kohnstamminstituut.nl verkregen via Google Analytics alleen voor gebruik van de Kohnstamm Instituut UvA bv zijn, ter verbetering van de usability en informatie op www.kohnstamminstituut.nl.

De Kohnstamm Instituut UvA bv zal NOOIT de statistische gegevens aan derden (al dan niet commercieel) aanbieden.

Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die u als bezoeker genereert, bezoekt u de startpagina over het privacybeleid van Google: www.google.nl/privacy.html.

Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als u geen cookies accepteert. De Kohnstamm Instituut UvA bv aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste weergave van informatie.