Kuijk, J. van & Emmelot, Y. (2013)

Brede vorming in vernieuwingsscholen. Wat speelt, wat ‘telt’ en is alles wat telt meetbaar?

 

Rapport 13-1

ISBN: 90-5554-449-3

Nijmegen/Amsterdam: ITS Radboud Universiteit en Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Brede vorming in vernieuwingsscholen: wat speelt, wat ‘telt’ en is alles wat telt meetbaar?