Daalen, M. van, Boogaard, M. (2013)

Verkenning doelgroepbepaling en organisatie van de voorschool in Nederlandse gemeenten

 

Rapport 13-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Niveau Nederlandse taalontwikkeling bij peuters nog steeds belangrijkste indicator voor toeleiding naar VVE