Paas, T., Mulder, L., & Roeleveld, J. (2013)

Zittenblijvers en verwezen leerlingen in het cohortonderzoek COOL5-18

 

Rapport 14-1

ISBN: 90 5554 457 8

Nijmegen: ITS

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Zittenblijvers in het basisonderwijs presteren beter dan leerlingen verwezen naar speciaal (basis)onderwijs