Ledoux, G. & Elshof, D. (2013)

Hebben leerlingen profijt van De Profijtklas? Onderzoek naar de resultaten van een project verlengde leertijd

 

Rapport 14-2

Utrecht: FORUM

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Positieve ervaringen met de Profijtklas, maar effecten (nog) niet aangetoond