Geert Driessen, Annemiek Veen, Maartje van Daalen, m.m.v. Yolande Emmelot en Iris Bollen (2015)

VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en aanbod

 

Rapport 15-1

ISBN: 90-5554-478-3

Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Veel werk aan de winkel bij indicering voor voorschoolse educatie en bij uitvoeringspraktijk