Buisman, M. & Allen, J. (2015)

Rapport Onderzoek laaggeletterden. Kansen voor bibliotheken om laaggeletterden te bereiken

 

Rapport 15-11

Den Haag: Koninklijke Bibliotheek

 

 

Contactpersoon

Marieke Buisman

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam