Emmelot, Y., Veen, A.M., Heurter, A.M.H., Bongers, C., Roode de, N., Vegt van der, A.L. (2010)

De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

 

Rapport 846

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Gesubsidieerde samenwerkingsprojecten voorschoolse voorzieningen richten zich vooral op de inhoud