Sligte, H.W., Breetvelt, I.S., Heemskerk, I.M.C.C. (2010)

Technologische ontwikkelingen voor leerlingen met een visuele beperking of dyslexie. Praktijk en beleid in binnen- en buitenland

 

Rapport 847

ISBN: 90-6813-909-9

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Bewustwording van het probleem van toegankelijkheid is een eerste stap tot e-inclusie