Glaudé, M.,  Eck van, E. (2012)

Lesgeven aan leerlingen op mbo-niveau 1 en 2

 

Rapport 872

ISBN 90-6813-934-1

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Vooral informeel leren relevant voor ontwikkelen competenties voor lesgeven op mbo niveau 1 en 2