Glaudé, M., Eck, E. van, & Voncken, E. (2012)

De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege. Vormgeving en effecten op leerlingen

 

Rapport 873

ISBN 90-6813-935-8

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Het onderwijsaanbod op het Vakcollege Techniek en de effecten ervan: de eerste signalen zijn positief en bemoedigend