Pre-COOL consortium (2012)

Pre-COOL cohortonderzoek. Technisch rapport tweejarigencohort, eerste meting 2010 – 2011

 

Rapport 877

ISBN 90-6813-939-6

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Technisch rapport van de eerste meting van het pre-COOL cohortonderzoek beschikbaar