Heemskerk, I. & Sligte, H. (2012)

e-Learning educatieve CoAssistenten. Evaluatierapport

 

Rapport 883

ISBN 90-6813-943-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Werken als e-learning educatieve coassistent bevordert motivatie voor het lerarenberoep