Ledoux, G., Vergeer, M., & Voncken, E. (2013)

Naar nieuw vertrouwen. Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in ‘Experiment Eemland’

 

Rapport 886

ISBN 90-6813-952-5

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Passend onderwijs al in praktijk: regio Eemland experimenteert met nieuwe manieren van indiceren en zorgtoewijzing