Roeleveld, J., Smeets, E., Ledoux, G., Wester, M., & Koopman, P. (2013)

Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs

 

Rapport 896

ISBN 90-6813-955-6

Amsterdam/Nijmegen: Kohnstamm Instituut/ITS

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Hoe presteren zorgleerlingen in het onderwijs? Een cruciale vraag voor Passend onderwijs…