Heemskerk, I., Eck, E. van, & Karssen, M. (2013)

Meer differentiatie in de onderwijsaanpak: Gunstig voor jongens? En voor meisjes? Casestudies in het vo

 

Rapport 902

ISBN 90-6813-963-1

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Succesvolle aanpakken voor jongens in de praktijk toegepast en onderzocht