Veen, I. van der, Peetsma, T., Triesscheijn, B. & Karssen, A.M. (2013)

Een poging tot verbetering van motivatie en studieloopbaan in het mbo

 

Rapport 907

ISBN 90-6813-974-7

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Kortdurende beïnvloeding van motivatie verkleint de kans op voortijdig stoppen met mbo-studie