Voncken, E., Regtvoort, A., & Ledoux, G. (2013)

Van bewijzen naar beschrijven. Functioneren en opbrengsten van arrangementen voor onderwijsondersteuning in Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland. Experiment Eemland

 

Rapport 911

ISBN 90-6813-972-3

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Eerste ervaringen met arrangementen benadrukken een meer positieve kijk op Passend Onderwijs