Ledoux, G., Blok, H., & Veen, A. (2015)

Acquis basisonderwijs en onderwijs aan het jonge kind; adviezen en verkenningen van de Onderwijsraad tussen 2002 en 2014

 

Rapport 931

ISBN 90-6813-999-0

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

De oogst van twaalf jaar adviezen van de Onderwijsraad over vve en basisonderwijs