Kuiper, E., Dikkers, L., Emmelot, Y., & Ledoux, G., m.m.v. Eck, E. van, en Berg, E. van den (2015)

Tevredenheid van ouders voor de start van passend onderwijs. Nulmeting kortetermijnevaluatie passend onderwijs

 

Rapport 934

ISBN 90-6813-994-5

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Ouders oordelen genuanceerd, maar overwegend positief over leerlingenzorg op scholen