Kuiper, E., Dikkers, L., Ledoux, G., Berg, E. van den, & Bos, W. (2015)

Feitelijke en ervaren bureaucratie. Nulmeting in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs

 

Rapport 935

ISBN 90-6813-995-2

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Feitelijke en ervaren bureaucratie rond leerlingenzorg voorafgaand aan passend onderwijs: onderzoek bij samenwerkingsverbanden, scholen en ouders