Koopman, P., Ledoux, G., Karssen, M., Meijden, A. van der, & Petit, R. (2015)

Vervolgmeting 1 Kengetallen Passend Onderwijs

 

Rapport 936

ISBN 90-6813-997-6

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

1001 kengetallen over passend onderwijs verzameld