Projectleider

 

Looptijd

april - december 2018

 

Opdrachtgever

Universiteit van Amsterdam

 

Brede toegankelijkheid en gelijke kansen aan de UvA?

 

Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de UvA breed toegankelijk is en gelijke kansen biedt voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.

 

"De UvA streeft ernaar een open én diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen", luidt een van de pijlers van de Onderwijsvisie van de UvA. De afdeling Institutional Research (IR) van de UvA is benieuwd in hoeverre deze ambitie wordt waargemaakt. Het Kohnstamm Instituut is gevraagd om te onderzoeken hoe het ervoor staat met de toegankelijkheid van de UvA en de gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond.

 

We onderzoeken hoe het ervoor staat met de toegankelijkheid van de UvA en de  kansen voor studenten  door het opzetten van een cohortonderzoek (deelstudie 1) en het uitvoeren van een exit-enquête (deelstudie 2).

 

De eerste deelstudie richt zich eerst op het opbouwen van een databestand als basis voor cohortonderzoek.

Belangrijke data vormen de achtergrondkenmerken van studenten: aan de hand hiervan worden analyses uitgevoerd die inzicht geven in de samenstelling en diversiteit van de studentenpopulatie. Via de vergelijking van drie cohorten (startjaren 2011, 2014 en 2017) kunnen ook veranderingen daarin in beeld gebracht worden.

 

De tweede deelstudie richt zich specifiek op studieuitval gedurende de bacheloropleiding en het niet doorstromen naar een masteropleiding.

De dataverzameling gebeurt via een exit-enquête. Doel van de enquête is de redenen te identificeren voor studieuitval of voor het niet doorstromen naar een masteropleiding. Specifiek zal worden gezocht naar redenen die duiden op onbedoelde selectie in relatie tot een breed spectrum van achtergrondkenmerken.