Projectleider

als onderdeel van een consortium van Universiteit Groningen (hoofdaannemer), ROC Friese Poort, AOC Groenhorst College, ROC Da Vinci College

 

Looptijd

2017 - 2020

 

Subsidiegever

 

Praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van beter beroepsonderwijs in het mbo

 

Taalcompetenties die aansluiten op de eisen van het beroepenveld en aandacht voor responsief beroepsonderwijs vormen het onderwerp van nieuw praktijkgericht onderzoek. Het Kohnstamm Instituut werkt hiervoor met subsidie van NRO drie jaar lang samen met de Universiteit Groningen en vier mbo-instellingen.

 

Dit praktijkgerichte onderzoek van een consortium van vier mbo- en twee onderzoeksinstellingen gaat na welke taalcompetenties nodig zijn op de dynamische arbeidsmarkt en welke opleidingspraktijken bijdragen aan het vermogen van opleidingsteams om in te spelen op de eisen die de dynamische arbeidsmarkt stelt. De volgende vragen staan daarbij centraal. (1) Welke taaleisen stelt het beroepenveld, bij entree op de arbeidsmarkt en op langere termijn? En hoe kunnen opleidingsprogramma’s zodanig worden ingericht dat de taalcompetenties die zij aanbrengen aansluiten op deze eisen? (2) Welke praktijken hebben de opleidingsteams voorhanden voor de ontwikkeling van responsief beroepsonderwijs? Welke leemtes kunnen worden onderkend in deze opleidingspraktijken? En tot welke verbeteringen leidt herontwerp van deze opleidingspraktijken?

Het onderzoek bestaat uit een viertal parallelle en onderling verbonden case studies. In de case studies wordt gebruik gemaakt van een mix aan methoden: literatuuronderzoek, interviews, vragenlijsten, documentanalyse van beleidsteksten uit de opleidingen en het werkveld, genreanalyse van beroepsteksten en –gesprekken, taaltoetsing.