Looptijd

maart 2018 - september 2019

 

Subsidiegever

NRO

Twee peilingsonderzoeken: schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid

 

Het Kohnstamm Instituut is betrokken bij twee peilingsonderzoeken onder regie van de Inspectie van het Onderwijs. Met de peilingen van schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid aan het eind van het (speciaal) basisonderwijs krijgen we zicht op leerlingresultaten en ontwikkelingen van schrijf- en rekenvaardigheden ten opzichte van eerdere jaren.

 

De peilingen vinden plaats binnen het programma Peil.onderwijs, dat onderdeel uitmaakt van de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs door de onderwijsinspectie. De onderzoeken geven zicht op actuele leerlingresultaten, op ontwikkelingen in deze resultaten ten opzichte van eerdere peilingen en op de relatie tussen leerlingresultaten, het onderwijsleerproces, kenmerken van leerkrachten en scholen en (achter)grondkenmerken van leerlingen.

De dataverzameling bij leerlingen betreft leerlingen in groep 8. Bij leerkrachten en directie worden gegevens verzameld over het onderwijsleerproces.

Beide onderzoeken worden uitgevoerd door een consortium waarvan onderzoekers van verschillende instellingen deel uitmaken.

 

Projectleider en andere betrokkenen
Hoofduitvoerder en projectleider van Peil.Onderwijs Schrijfvaardigheid is prof. dr. C.M. de Glopper van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het consortium zitten naast de RUG verder: het Utrecht Institute of Linguistics van de UU, de Academie Primair Onderwijs van NHL-Stenden en het Kohnstamm Instituut (Yolande Emmelot, Amos van Gelderen, Dorothé Elshof, Erik van Schooten).

 

Peil.Onderwijs Rekenen-Wiskunde wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van het Kohnstamm Instituut (Marieke Buisman, projectleider, Joost Meijer en Anna Heurter). Cito, KPC Groep en Universiteit Leiden zijn mede-uitvoerders.