Onderzoekers

Altra: Janet Schut, Sanne Pronk

Arjan van der Meijden, Fred Verbeek, Anna Heurter, Marion van Binsbergen

 

 

Looptijd

mei 2018 - mei 2019

 

Subsidiegever

NRO

Is schooluitval te voorkomen?

 

Schooluitval voorkomen door ervan te leren, dat is het doel van dit praktijkonderzoek. In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 2000 leerlingen met langdurend verzuim naast zo’n 4000 tot 5000 kinderen en jongeren voor wie de schoolgang helemaal onmogelijk is geworden. Zij worden ‘thuiszitters’ genoemd maar daarmee wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe zij hun situatie zelf ervaren en of zij oplossingen zien waardoor scholen weer ruimte kunnen bieden. Wat kunnen wij leren van de ervaringen van deze kinderen en jongeren? Is schooluitval te voorkomen?

 

Schooluitval voorkomen door ervan te leren, dat is het doel van dit praktijkonderzoek. We willen de ervaringen en adviezen van leerlingen met schooluitval gebruiken om praktische handvatten te geven aan reguliere scholen om uitval te voorkomen.

Daarvoor maken we gebruik van interviews met leerlingen met gedragsproblemen bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp, met School2Care als focuspunt. Via School2Care komen leerlingen in beeld die allerlei problemen met de schoolgang hebben ervaren. Deze ervaringen staan centraal in ons praktijkonderzoek.

Daarbij baseren wij ons op een systematische literatuurreview van (internationale) onderzoeken over schoolproblemen en schooluitval. Wat opvalt is dat vanuit grotere cohortstudies belangrijke, maar vooral overall informatie naar voren komt. Specifieke relaties in de clustering van variabelen die hierachter schuilgaan komen nauwelijks in beeld en maatwerk is vanuit dit soort informatie niet te herleiden. Om dit boven tafel te krijgen biedt directe raadpleging van gegevens zoals beschikbaar bij Altra ontsluiting van dieper gelegen verbanden. Samengevat: in cohortstudies ontbreekt achtergrondinformatie over leerlingen, die bij Altra te vinden is, waardoor wetenschappelijke verbanden handen en voeten krijgen in de praktijk. Het expliciteren van reeds goed onderbouwde impliciete praktijkkennis is het resultaat. Dit resultaat wordt bovendien gedeeld met het reguliere onderwijs. Zo helpen leerlingen die zelf gedragsproblemen hebben gehad te voorkomen dat andere leerlingen thuis komen te zitten. Want problemen kunnen ook worden opgelost op een reguliere school, mits je ze tijdig herkent. En als het toch te moeilijk is, dan voorkomt tijdige inschakeling van een deskundige integrale zorg-onderwijsaanpak dat leerlingen thuisblijven. Daar is immers niemand bij gebaat, de leerling al helemaal niet.