Projectleider

Dorothé Elshof

 

Looptijd

2018 - 2020

 

Opdrachtgever

NRO

Peer coaching in het voortgezet onderwijs: wat draagt het bij?

 

Dit onderzoek beoogt inzicht te verschaffen in de toegevoegde waarde van peer coaching in het onderwijs en de diverse manieren waarop scholen peer coaching toe kunnen passen in hun dagelijkse praktijk. De focus ligt op socialisatie van leerlingen, waaronder nieuwkomers, in de beginfase van het voortgezet onderwijs.

 

Peer coaching, waarbij leeftijdsgenoten van elkaar leren en elkaar ondersteunen, kan een waardevolle bijdrage betekenen voor de socialisatie van jongeren op school en in de samenleving. In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar peer coaching, een werkwijze die scholen in hun onderwijs toepassen vanwege de toegevoegde waarde die het kan hebben voor zowel leerlingen als voor de school als geheel. Er is bij scholen behoefte aan meer kennis over de opbrengsten van peer coaching en de condities voor de uitvoering. Peer coaching kent meerdere verschijningsvormen, waarbij meestal een ouderejaars leerling een jongerejaars begeleiding geeft.

In dit onderzoek, gesubsidieerd door NRO, focussen we op vormen van peer coaching die gericht zijn op de socialisatie van leerlingen, waaronder nieuwkomers, in de beginfase van het voortgezet onderwijs. Samen met vier vo-scholen die werken met diverse vormen van peer coaching willen we hier meer zicht op krijgen, zodat we ook concrete aanwijzingen kunnen geven die zowel bruikbaar zijn voor de deelnemende scholen, als ook voor andere scholen die peer coaching (willen) inzetten.

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, interviews met leerlingen en docenten, en een delphi-ronde met betrokkenen bij peer coaching op de deelnemende scholen en een aantal experts op dit gebied. Tijdens de uitvoering van het project is aandacht voor het verbreden van het draagvlak binnen de scholen, zodat een grotere groep docenten betrokken wordt bij peer coaching.

 

De in dit onderzoek verzamelde ervaringen en goede voorbeelden van peer coaching zullen worden gedeeld op een online kennisplatform voor scholen. Naast de publicatie van de onderzoeksgegevens in een wetenschappelijk rapport wordt een publieksvriendelijke brochure gemaakt en een explanimation - een kort filmpje - over peer coaching, bestemd voor scholen en beleidsmakers. Op een landelijke ontmoetingsdag worden de resultaten en produkten van dit onderzoek ook beschikbaar gemaakt voor andere scholen, zodat peer coaching als aanvullende werkwijze in het onderwijs een vervolg kan vinden en breder kan worden ingezet.