21ste-eeuwse vaardigheden

Hoe onderzoek je 21ste -eeuwse vaardigheden?