Projectleider

 

Overige onderzoekers

Henk Sligte, Joost Meijer, Wouter Schenke, Dorothé Elshof

 

Looptijd

2017 - 2021

 

Opdrachtgever

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 

Versnelde en verrijkte trajecten voor vwo-leerlingen: hoe werkt dat en wat levert het op?

 

Vanaf het schooljaar 2016/17 krijgen scholen de mogelijkheid om talentvolle vwo-leerlingen meer uitdagingen te bieden in het onderwijs door middel van versnelde en/of verrijkte trajecten. Gedurende de pilotperiode tot 2021 mogen scholen zich aanmelden voor de trajecten. Het Kohnstamm Instituut voert flankerend evaluatieonderzoek uit voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

De pilot versneld en/of verrijkt vwo past in het overheidsbeleid waarin meer aandacht wordt gevraagd voor getalenteerde leerlingen. Scholen mogen gedurende de pilot een versneld en/of verrijkt traject aanbieden voor groepen vwo-leerlingen, waarbij ingrijpend wordt geschoven met lesstof uit de onder- en bovenbouw. Het doel is dat deelnemende leerlingen meer worden uitgedaagd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en onderpresteren daardoor wordt tegengegaan. Met het versnelde traject kan het vwo-programma gecomprimeerd worden tot vijf jaar. Met het verrijkte traject ontstaat meer ruimte voor aanvulling op het curriculum. Op dit moment hebben 32 scholen zich aangemeld en toestemming gekregen voor deelname aan de pilot.

 

Het flankerend evaluatieonderzoek bestaat uit procesevaluatie, effectevaluatie en verklarende evaluatie. Met behulp van deze mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt nagegaan hoe de versnelde en/of verrijkte programma’s worden opgezet in de scholen, hoe de programma’s worden uitgevoerd en welke knelpunten en succesfactoren hierbij een rol spelen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de programma’s op de pilotscholen bijdragen aan talentontwikkeling bij leerlingen en aan tevredenheid bij de betrokkenen (leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding).

 

 

Deelnemen aan dit onderzoek?

Van scholen die deelnemen aan de pilot krijgen we op verschillende manieren informatie. Maar we willen ook informatie van scholen die (nog) niet deelnemen aan de pilot, en zich niet hebben aangemeld voor de regeling. We willen graag weten: Wat zijn overwegingen of belemmeringen voor scholen om (nog) geen aanmelding te doen voor deze regeling.

 

Graag vragen wij dan ook uw medewerking aan dit onderzoek. Wilt u enkele vragen beantwoorden indien u schoolleider bent van een school die (nog) niet is aangemeld voor de regeling?  Dit kost maximaal vijf minuten tijd, en geeft OCW informatie over nut en noodzaak van de huidige regeling.

 

Het kan zijn dat u deze oproep ook in andere media aantreft, de vragenlijst hoeft echter maar éénmalig ingevuld te worden.