Projectleider

 

Betrokkenen

Marco Snoek: Hogeschool van Amsterdam

Wouter Schenke, Desirée Weijers, Marjan Glaudé

 

Looptijd

juni 2017 - februari 2018

 

Opdrachtgever

 

Welke rollen van leraren in het vo dragen bij aan aantrekkelijke loopbanen?

 

Om het beroep van leraar aantrekkelijk te houden is het een noodzakelijke voorwaarde dat zittende leraren gedurende hun loopbaan kunnen blijven doorgroeien via aantrekkelijke loopbaanpaden. Goed loopbaanbeleid is dan van belang. Maar hoe doe je dat?

 

Aanleiding

Goed loopbaanbeleid houdt in dat er perspectief gecreëerd wordt: perspectief op ruimte voor persoonlijke ontwikkeling binnen de loopbaan, en op het vervullen van verschillende rollen in de school, die passen bij verschillende fases van het leven. Uit onderzoek blijkt dat loopbanen van leraren aantrekkelijker worden door lesgevende taken te combineren met ook andere werkzaamheden of rollen binnen of zelfs buiten de school, zoals: coach van startende docenten, of als zzp-er met een eigen bedrijfje.

 

Onderzoeksopzet en -vraag

Om meer zicht te krijgen op de variatie in mogelijke rollen heeft de Voion de Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de vraag: Welke rollen vervult de leraar in het voortgezet onderwijs en dragen ze bij aan aantrekkelijke loopbanen?

Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies: (1) een inventarisatie van de verschillende rollen en vormen van docentschap voor leraren in het voortgezet onderwijs, zoals die nu bestaan, en (2) een inventarisatie van loopbaanopbouw en beleid in andere sectoren en in andere landen.

 

Beoogde opbrengst

Het onderzoek levert - naast input voor ontwikkeling van loopbaanbeleid - (inspirerende) voorbeelden op voor loopbaanperspectieven voor leraren, door zichtbaar te maken welke rollen of combinaties van rollen leraren op zich kunnen nemen gedurende hun loopbaan.