Projectleider

 

Betrokkenen

Marieke Buisman, Marjan Glaudé

 

Looptijd

augustus 2017 - januari 2018

 

Opdrachtgever

 

Meer licht op stages van mbo-docenten in de beroepspraktijk

 

Het veranderende werkveld van mbo-ers vraagt om actuele kennis van dat werkveld. Een middel hiervoor is dat mbo-docenten af en toe zelf stagelopen in een bedrijf. Maar hoe gaat dat? We gaan op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden.

 

Aanleiding

Eén van de belangrijkste opdrachten voor het mbo is om studenten zo goed mogelijk te kwalificeren voor een beroep. Goede aansluiting tussen onderwijs en werkveld is daarvoor een ‘must’. Maar: het werkveld verandert steeds. En dus is het goed als mbo-docenten regelmatig hun kennis van dat werkveld actualiseren.

Zo’n 8 jaar geleden deed het Kohnstamm Instituut al onderzoek naar docentstages in het mbo.  Uitkomst was dat docentstages toen nog niet vaak voorkwamen, en dat er allerlei praktische problemen waren  (zoals met de roostering en facilitering). De Mbo-Raad is nu - net als de onderzoekers- benieuwd of daar iets in is veranderd. Daarom heeft de Mbo-raad aan het Kohnstamm Instituut gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de vraag: Op welke wijze en in welke mate volgen mbo-docenten stages in de beroepspraktijk van de opleiding waaraan zij verbonden zijn?

 

Onderzoeksopzet

Om deze vraag te beantwoorden zetten de onderzoekers een survey uit onder mbo-instellingen. En ze willen mbo’s graag inspiratie meegeven. Daarvoor gaan de onderzoekers op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden om die te portretteren.

 

Beoogde opbrengst

De afgelopen jaren hebben scholen flink geïnvesteerd in de professionalisering van het onderwijspersoneel. Op basis van dit onderzoek kan de Mbo-Raad de belangenbehartiging op dit punt goed vormgeven en scholen ondersteunen door kennis en goede voorbeelden te delen binnen de sector.