Projectleider

 

Betrokkenen

Régina Petit

Voor de observaties wordt samengewerkt met Annet Hermans van Annet Hermans Onderwijs & Ouderbetrokkenheid

 

Looptijd

maart 2018 - januari 2019

 

Opdrachtgever

 

Evaluatie van het vak Taal en Poëzie op de IMC Weekendschool

 

IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan leerlingen tussen 10 en 14 jaar, op tien vestigingen verspreid over het land. Voor het stimuleren van taalontwikkeling is veel aandacht, onder meer in het vak Taal en Poëzie. IMC Weekendschool heeft het Kohnstamm Instituut gevraagd om te onderzoeken hoe de vestigingen het vak vormgeven.

 

De tien vestigingen van IMC Weekendschool hebben een vergelijkbaar curriculum. Ze hanteren vergelijkbare didactische principes, afgestemd op de doelstelling van de IMC Weekendschool. De vestigingen stemmen vervolgens de inhoud en vormgeving van de vakken af op de eigen doelgroep en omgeving van de vestiging. Het vak Taal en Poëzie is een van de basisvakken in het curriculum: stimuleren van taalontwikkeling en ervaren van plezier in taal zijn van groot belang voor het vergroten van onderwijskansen van kinderen. Het Kohnstamm Instituut gaat het vak evalueren door analyse van het lesmateriaal van alle vestigingen en observaties van lesdagen bij zes vestigingen. De opbrengst van het onderzoek is tweeledig: ten eerste een analyse van de bij het vak gebruikte methodiek op de tien vestigingen, ten tweede een advies met oog op de aansluiting van de gebruikte methodiek bij taaldidactische principes.