Advies ondersteuningsstructuur burgerschapsonderwijs

Artikel in onderwijsvakblad Didactief, januari 2022

In januari jl. verscheen een artikel in onderwijsvakblad Didactief over het advies van Kohnstamm-onderzoekers Guuske Ledoux en Annabel Vaessen. Het Kohnstamm Instituut gaf in opdracht van het ministerie van OCW advies over hoe scholen goed ondersteund kunnen worden bij de nieuwe wet burgerschap. 

Nieuwe wet burgerschapsonderwijs

In augustus 2021 is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs ingegaan. De aanscherping van de wet heeft twee elementen: enerzijds is vastgelegd wat de inhoudelijke kern van burgerschapsonderwijs zou moeten zijn, en anderzijds is bepaald dat scholen moeten laten zien dat hun onderwijsaanbod herkenbaar, doelgericht en samenhangend is. Verwacht wordt dat deze verder ingevulde wettelijke eisen een nieuwe impuls geven en dat scholen hun burgerschapsonderwijs gaan versterken.

Ondersteuning voor het onderwijs bij nieuwe wet

In het kader van de nieuwe wet, faciliteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vanaf 2022 een ondersteuningsstructuur. Om tot een advies te komen hierover, hebben de onderzoekers gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die ondersteuning bieden bij burgerschapsonderwijs, met sectorraden, met profielorganisaties, met lerarenopleidingen, met onderzoekers, en met leraren en schoolleiders.

Lees hier het adviesrapport.

Ledoux, G. & Vaessen, A. (2021). Advies ondersteuningsstructuur burgerschapsonderwijs. In het kader van de aangescherpte wettelijke burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Projectleider en andere betrokkene

Guuske Ledoux – guuskeledoux@gmail.com  

Annabel Vaessen – avaessen@kohnstamm.uva.nl

Opdrachtgever: 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Looptijd:

2021