Casestudie naar 'thuiszittende' leerlingen

Casestudie naar ’thuiszittende’ leerlingen

Publicatie over thuiszitten in Tijdschrift voor Remedial Teaching

Onlangs werd een artikel gepubliceerd in jaargang 30/22_4 van het Tijdschrift voor Remedial Teaching over een onderzoek dat Kohnstamm Instituut in 2020 deed naar ‘thuiszitten’. 

Factoren die een rol spelen bij thuiszitten

Er zijn op dit moment in Nederland enkele duizenden ‘thuiszitters’: leerplichtige kinderen die een (lange) tijd geen onderwijs volgen. Ondanks veel inspanningen om thuiszitten te voorkomen en verminderen, is het aantal (geregistreerde) thuiszitters de afgelopen jaren toegenomen. Kohnstamm Instituut heeft in 2020 onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van thuiszitten. Het onderzoek bestond uit twee delen: een literatuurstudie en een analyse van casussen. Het laatste betreft een selecte steekproef van leerlingen waarbij ouders/verzorgers een conflict met de school voorlegden; het gaat hier dus niet om een representatieve steekproef voor alle thuiszitters in Nederland.  Het doel was om aanwijzingen te geven voor een aanpak ter voorkoming of vermindering van thuiszitten.

Vaessen, A., Krijnen, E., & Ledoux, G. (2022). Casestudie naar thuiszittende leerlingen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 6-9.

Projectleider en andere betrokkenen:

Annabel Vaessen, Eke Krijnen, Guuske Ledoux, Cissy Pater

Opdrachtgever:           

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

De casussen zijn afkomstig van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO).