Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten opzichte van hun onderwijsprogramma. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve methode. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke.

Symposium Evaluatie Passend Onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs onderzoekt sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. In mei 2020 wordt dit onderzoek afgerond en opgeleverd. Het NRO organiseert daarom, samen met de onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd, op 27 mei een online symposium over de eindresultaten van het onderzoek. Het eindrapport wordt dan ook aan minister Slob […]

Afstandsonderwijs: Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe kunnen leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gemotiveerd worden om onderwijs te blijven volgen, ook als de scholen gesloten zijn?

Online informatie en tips voor het geven van onderwijs op afstand

De coronacrisis grijpt op veel fronten in in ons leven en dat van onze naasten en collega’s, zowel persoonlijk als zakelijk. We kunnen elkaar niet op de normale manier ontmoeten, we moeten thuiswerken, online lesgeven.   Op de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam waar het Kohnstamm Instituut deel van uitmaakt, wordt online  informatie rond afstandsonderwijs gedeeld. Lees […]

Update: Kohnstammlezing Mariëtte Hamer nu schriftelijk beschikbaar

Zoals eerder aangegeven kan de Kohnstammlezing vanwege de coronacrisis dit jaar niet plaatsvinden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Als organiserend comité hadden we een alternatieve oplossing gezocht om de lezing in de vorm van een podcast onder de aandacht te brengen. Gezien de aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus moeten […]

Hoe zorg je dat vwo-leerlingen onderzoekende competenties aanleren ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs?

Leerlingen voeren op kleine schaal onderzoek uit tijdens hun middelbare schooltijd. Een leraar kan de onderzoekende houding van leerlingen stimuleren door hen te laten werken aan een onderzoeksvraagstuk, dat hen zelf interesseert en waarbij zij nieuwe kennis opdoen.

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken?

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken? Vooral motivatie lijkt een belangrijke factor in het goed schrijven. Studenten moeten vertrouwen ontwikkelen in hun schrijfvaardigheden.

Nieuw boek van Sjoerd Karsten, schrijver van Een eeuw Kohnstamm Instituut, over pedagoog en vrijdenker Adriaan Gerhard

De ‘rode bovenmeester’ Adriaan H. Gerhard (1858-1948) was tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw een begrip in de onderwijswereld, in de politiek en onder vrijdenkers. Hij was de eerste bekende pedagoog die een humanistische opvoeding zonder kerkelijke en andere dogma’s bepleitte. Hij maakte naam als voorvechter van de verbetering van het onderwijs […]

Wat is de invloed van het gebruik van digitale media door kinderen thuis op taakgerichtheid en concentratie op school?

Het veelvuldig en vroegtijdig mediagebruik lijkt door het niet-interactieve karakter daarvan ten koste te gaan van aandacht en concentratie.

Meer ruimte voor nieuwe scholen: Naar een Zweeds model?

De Correspondent bericht over de Zweedse inspiratie bij het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.

Wouter Schenke in Expeditieteam Lerarenagenda NRO

Dit expeditieteam gaat langlopend onderzoek uitvoeren naar toekomstbestendig leraarschap.

In één hand: Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen

Vaste hulpverleners op school, dichtbij, makkelijk te bereiken, zonder verwijzing, daar gaat het om bij het project Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Kohnstamm-onderzoekers vertegenwoordigd op de ORD 2019

Evaluatie kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland

Politieonderwijs Caribisch Nederland: heeft de kwaliteitsimpuls gewerkt?

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een evaluatieonderzoek gestart naar de Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland (2016-2020). Doel is de beleidstheorie, ervaringen en opbrengsten in beeld te brengen ter ondersteuning van een beslissing over voortzetting van deze maatregel. Het Kohnstamm voert dit onderzoek uit, samen met Oberon en University of Curaçao. In […]

Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Almere

Onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs in Almere

De kwaliteit van het onderwijs in Almere staat opnieuw onder druk.

Onderzoek naar Excellente scholen: wat kenmerkt hen?

Onderzoek naar Excellente scholen: wat kenmerkt hen?

Onderzoek naar excellente scholen, wat kenmerkt deze scholen en zijn zij ook een voorbeeldfunctie voor andere scholen

Kohnstammlezing - Veilige plek voor onveilige meningen

Kohnstammlezing “Veilige plek voor onveilige meningen”

Op vrijdag 29 maart 2019 om 15.00 uur wordt in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam de twintigste Kohnstammlezing door Femke Halsema gehouden.

Peilingsonderzoek rekenvaardigheden

Is de rekenvaardigheid van leerlingen op mijn school voldoende om straks volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij? En maakt het voor hun rekenprestaties uit hoe mijn school het rekenonderwijs vormgeeft? Scholen die meedoen aan Peil.Rekenen-wiskunde krijgen antwoord op deze vragen. Peil.Rekenen-Wiskunde verzamelt informatie over de rekenkennis en rekenvaardigheden van leerlingen uit groep 8 van […]

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Deze 21ste-eeuwse vaardigheden staan volop in de aandacht. Hoe je hier als docent aandacht aan besteed in de les is in bijgaand artikel te lezen.

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Het Kohnstamm Instituut brengt namens het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.

Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Handreikingen voor kennisverspreiding in school beschikbaar

Kennisverspreiding in school vraagt om een goede organisatie, de inzet van leraren en inbreng van de schoolleiding.