Op school spreken we Nederlands. Terecht of achterhaald?

Doe mee aan het gesprek in de Balie op woensdagavond 3 november

Schat onderwijs op waarde

Wat is de waarde van ons onderwijs? Oud-kohnstammonderzoeker Yolande Emmelot en emeritus-hoogleraar Onderwijsbeleid Sjoerd Karsten geven een antwoord.

Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Kohnstamm Instituut ondersteunt scholen, schoolbesturen en gemeenten bij de uitvoering en verantwoording van NPO-interventies

Vacature onderzoeker

Wij zoeken gedreven praktijkgerichte onderzoekers die breed inzetbaar zijn op de domeinen onderwijs, opvoeding en zorg. Het Kohnstamm Instituut is een zelfstandig, wetenschappelijk onderzoeksinstituut in dienst van het maatschappelijk belang. Het bevorderen van kansen voor jongeren, evenals het versterken van de kwaliteit van onderwijs, opvoeding en zorg door onderzoek en kennisverspreiding beschouwen wij als onze belangrijkste […]

Cursusmateriaal taalactiviteitenprogramma met ouderen

Download hier het lesmateriaal van BuurtPraat Online pilot met taalactiviteiten voor ouderen BuurtPraat is een online pilot met taalactiviteiten voor ouderen. Het doel is om (geïsoleerde) ouderen met elkaar in verbinding te brengen. BuurtPraat bestaat uit wekelijkse, online bijeenkomsten van anderhalf uur via Zoom. De bijeenkomsten worden begeleid door een professionele trainer die ondersteund wordt […]

Wat is het effect van modelleren van leesstrategieën en hardop denken door de docent op begrijpend lezen van volwassen leerders?

Antwoord op een vraag uit de onderwijspraktijk Reciprocal teaching: hardop denken Modelleren van leesstrategieën door als docent ze hardop denkend voor te doen is een onderdeel van de methode reciprocal teaching. Deze methode heeft een positief effect op het leesbegrip van verschillende groepen volwassen leerders. De methode bestaat uit een drietal stappen: Eerst geeft de […]

Werving van laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal, hoe pak je dat aan?

Bij de aanpak van laaggeletterdheid is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is de sleutel tot succes? Expertise voor werving NT1 doelgroep Maastricht University onderzocht dit samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel), door in kaart […]

Kohnstamm Instituut vertegenwoordigd op ORD 2021

Kohnstamm onderzoekers in de schijnwerpers op 50e editie van ORD: we presenteren onderzoek over passend onderwijs, excellente scholen, goed onderwijsaanbod op basisscholen en meer.

Hoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben leerkrachten meer behoefte aan begeleiding bij het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Intern begeleiders kunnen deze ondersteuning bieden door gebruik te maken van handelingsgericht werken. Dit is een cyclische werkwijze gebaseerd op onderzoek naar wat werkt in onderwijs en jeugdzorg. Om een passend aanbod te realiseren voor […]

‘Selectief mutisme’ bij meertalige jonge kinderen

Niet te snel labelen Kinderen die niet praten Onlangs verscheen in NRC een artikel over selectief mutisme, een angststoornis bij Nederlandstalige kinderen. Bij sommige meertalige jonge kinderen doet zich iets dergelijks voor, maar zij hebben in beginsel géén stoornis. Toch hebben deze meertalige jonge kinderen last van niet ‘kunnen’ praten in bepaalde omgevingen en eenzaamheid dreigt. […]

Podcast over onderzoek ‘Zicht op thuiszitten’

Podcast over onderzoek ‘Zicht op thuiszitten’

Nieuwe podcast van de NVO pedagogen over het onderzoek ‘Zicht op Thuiszitten’.

Vijftig jaar Didactief, vijftig jaar onderwijsonderzoeker

Didactief online interviewt oud-Kohnstammer Edith van Eck: onderwijsonderzoek kan beter worden benut.

Uniek inzicht op ‘thuiszitters’

Welke factoren spelen een rol in het ontstaan of in stand houden van ‘thuiszitten’ bij 80 casussen van de GPO?

Brieven van leraren

Gezocht: leraren die hun belevingen willen uitwisselen via brieven. Op papier. Handgeschreven.

De invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe ziet volgens de onderwijsinspectie het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uit in alle onderwijssectoren?

Webinar ‘Taaldenken in spel’

Alle professionals die kinderen graag zien spelen en die weten hoe boeiend en leerzaam doen-alsof-spel met, van en voor jonge kinderen kan zijn, nodigen we graag uit voor ons webinar Taaldenken in spel, op 20 mei

Corona en welbevinden

Onderwijs tijdens de schoolsluiting: heeft de aanpak effect op het welbevinden van leerlingen?

Ouder-kindprogramma’s in praktijk

Inzichten voor de praktijk van Kohnstammonderzoeker Eke Krijnen over thuisstimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s.

Schrijfvaardigheid leerlingen basisonderwijs onderzocht

Schrijfvaardigheid voldoet niet aan ambities commissie Meijerink, blijkt uit peilonderzoek

Maakt het uitschrijven van leerdoelen op het bord leerlingen bewuster van wat ze leren in de les?

Om leerlingen bewuster te maken van wat ze leren in de les, is het goed om leerdoelen expliciet met hen te delen en ze als een rode draad in de les aan te houden. Leerdoelen zorgen niet alleen voor meer bewustwording, maar leerlingen ontwikkelen ook meer zelfregulatie. Daarnaast geven ze leraren houvast om effectieve feedback […]

Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Kohnstammonderzoeker Amos van Gelderen draagt bij aan Leer ze lezen

Gratis boek ter ondersteuning van leraren en schoolleiders bij het verzorgen van goed leesonderwijs