Van arrangeren naar includeren

Van arrangeren naar includeren

Onderzoek naar Experiment Onderwijszorgarrangementen van start Op 8 juni 2023 vindt bij het Steunpunt Passend Onderwijs te Utrecht de Kick-off plaats van het langjarige NRO-onderzoeksprogramma naar het Experiment Onderwijszorgarrangementen dat sinds 1 januari 2023 van kracht is gegaan bij wettelijk besluit. Het onderzoek is getiteld Van arrangeren naar includeren.   Wat wordt onderzocht?Kohnstamm Instituut, SEO-Economisch […]

Geoorloofd verzuim

Hoe kan geoorloofd verzuim worden teruggedrongen naar minder dan 5%?

WOA publicaties oktober 2022

WOA-Gelijke Onderwijskansen: drie praktijkpublicaties

Buitenschoolse kennisbronnen voor gelijke onderwijskansen Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door […]

Behoefteanalyse toegankelijkheid hoger onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijsveld nodig om de toegankelijkheid in en naar het hoger onderwijs te verbeteren? Inclusief hoger onderwijs Toegankelijkheid van het hoger onderwijs houdt in dat (aankomende) studenten met de daarvoor benodigde potentie en ambitie, hun weg vinden naar hbo of wo en hun opleiding succesvol kunnen doorlopen. Het gaat daarbij om alle […]

Evaluatie van de Amsterdamse Familieschool

Hoe werkt de Amsterdamse Familieschool? Dit evalueren we de komende jaren samen met de UvA en HvA.

Evaluatie Kansenaanpak voortgezet onderwijs Amsterdam

Nieuw onderzoek naar interventies voor het bevorderen van kansengelijkheid

INNOVATION LAB: Doorontwikkeling en effectmetingen van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor vmbo-jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond

Nieuw onderzoek voor gelijke kansen