Kennisbenutting door onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs

Kennisbenutting door onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs

Hoe zoeken en verwerven docenten kennis over het faciliteren van studievoortgang en in hoeverre passen zij deze kennis toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk? De ervaring leert dat docenten, opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs nog niet altijd de beschikbare kennis over het faciliteren van studievoortgang van studenten benutten. Kennisbenutting is een belangrijke doelstelling van […]

WOA publicaties oktober 2022

WOA-Gelijke Onderwijskansen: drie praktijkpublicaties

Buitenschoolse kennisbronnen voor gelijke onderwijskansen Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door […]

nieuws: Theorie, praktijk en persoon verbinden: naar een onderbouwde zelfscan voor werkplekbegeleiders

Theorie, praktijk en persoon verbinden: naar een onderbouwde zelfscan voor werkplekbegeleiders

Opleiden van nieuwe leraren: de rol van mentoren (primair onderwijs) en werkplekbegeleiders (voortgezet onderwijs) Mentoren en werkplekbegeleiders van aanstaande leraren  Als dagelijks begeleider van een aanstaande leraar geeft de mentor in het primair onderwijs en de werkplekbegeleider in het voortgezet onderwijs het leerproces in belangrijke mate vorm. Een veel gehoorde uiting van studenten is dat […]

Duurzame ontwikkeling van de school als PLG

Voortbouwend op het onderzoek ‘De School als PLG’ (link) onderzoekt een consortium van het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam en ICLON Universiteit Leiden bij vijf scholen voor voortgezet onderwijs welke interventies en processen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap.

TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren TALIS (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over aspecten van de werk- en leeromgeving op scholen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren. Internationaal onderwijsonderzoek in 50 landen TALIS […]

Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen

Weer zin in lezen of weerzin om te lezen? Nieuw onderzoek naar leesmotivatie in het basisonderwijs.

Kennisbenutting in scholen

Nieuw onderzoek naar kennisbenutting: hoe vergroot je de impact van onderwijsonderzoek?