Eigen regie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Wat zijn de effecten op motivatie, welzijn, prestaties en prestatiedruk?

Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas

Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas

Het ministerie van OCW heeft gevraagd om de werking van de landelijke afspraak over mobiele telefoons in de klas in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs te monitoren. Onderzoeksinstituten Oberon en Kohnstamm Instituut voeren deze opdracht uit.

Toekomstverkenning middelbaar en hoger onderwijs

Denk mee over studeren en kennisontwikkeling in 2040 Hoe leer je als student in 2040? Hoe wordt kennis dan ontwikkeld? Wat wordt er in de toekomst verwacht van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en de wetenschap? Deze vragen staan centraal in de toekomstverkenning 2040. Want de wereld verandert in sneltreinvaart en Nederland staat voor grote uitdagingen zoals demografische- en sociaal-culturele […]

Vervolgsucces leerlingen De School

Vervolgsucces leerlingen De School

De School is sociocratisch met flexibele schooltijden. Hoe gaat het nu met oud-leerlingen op de middelbare school?

WOA publicaties oktober 2022

WOA-Gelijke Onderwijskansen: drie praktijkpublicaties

Buitenschoolse kennisbronnen voor gelijke onderwijskansen Het draagt bij aan gelijke kansen als het ‘kapitaal’ aan kennis, houdingen en vaardigheden van álle leerlingen op school wordt herkend en benut. De theorie over Funds of Knowledge en Funds of Identity gaat niet uit van tekorten of beperkingen van leerlingen, maar neemt als uitgangspunt dat alle leerlingen door […]

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Creativiteit en kritisch denken in lessen bevorderen, hoe doe je dat?

Deze 21ste-eeuwse vaardigheden staan volop in de aandacht. Hoe je hier als docent aandacht aan besteed in de les is in bijgaand artikel te lezen.