Passend onderwijs vergt compromis

Wat waren volgens de praktijk de belangrijkste veranderingen die passend onderwijs teweeg heeft gebracht?

Uniek inzicht op ‘thuiszitters’

Welke factoren spelen een rol in het ontstaan of in stand houden van ‘thuiszitten’ bij 80 casussen van de GPO?

Oorzaken en mogelijke oplossingen thuiszittende leerlingen

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen op basis van casuïstiek van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Het Kohnstamm Instituut brengt namens het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.