Oorzaken en mogelijke oplossingen thuiszittende leerlingen

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen op basis van casuïstiek van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Huisacademies in het basis- en voortgezet onderwijs in beeld

Het Kohnstamm Instituut brengt namens het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in kaart welke huisacademies er in het basis- en voortgezet onderwijs zijn.