Vervolgonderzoek Amsterdamse Familie School

Vervolgonderzoek Amsterdamse Familie School

Wat is de meerwaarde van de Amsterdamse Familie Scholen aanpak in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam?

Nationale peiling naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Peiling Kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs 2025

Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Zelfscan

Welkom bij de zelfscan voor mentoren in het primair onderwijs en werkplekbegeleiders in het voortgezet onderwijs. Als mentor of werkplekbegeleider heeft u een belangrijke rol in het begeleiden van het leerproces van de student.  Op deze pagina vindt u materialen om u te ondersteunen bij uw reflectie op het mentorschap.  → start bij de routekaart voor […]

De gebruikersblik op elektronisch leren en managen

De gebruikersblik op elektronisch leren en managen

In opdracht van Kennisnet voert Kohnstamm Instituut een onderzoek uit naar de gebruikersblik van elektronische leeromgevingen en learning management systemen in het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten worden halverwege 2023 verwacht. Aanmelden Heeft jouw po/vo school in de afgelopen 3 jaar een nieuwe digitale leeromgeving (DLO) gekozen? Of werk je als onderwijsadviseur en help […]

Toekomstverkenning middelbaar en hoger onderwijs

Denk mee over studeren en kennisontwikkeling in 2040 Hoe leer je als student in 2040? Hoe wordt kennis dan ontwikkeld? Wat wordt er in de toekomst verwacht van mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en de wetenschap? Deze vragen staan centraal in de toekomstverkenning 2040. Want de wereld verandert in sneltreinvaart en Nederland staat voor grote uitdagingen zoals demografische- en sociaal-culturele […]

Evaluatie van de coronasteun aan de cultuursector

Evaluatie van de coronasteun aan de cultuursector

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt het Kohnstamm Instituut samen met SEO Economisch Onderzoek en Andersson Elffers Felix aan een evaluatie van de coronasteun aan de cultuursector.

PIAAC 2024: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

PIAAC 2024: internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen

Overal om ons heen hebben we te maken met informatie, zowel op het werk als in het dagelijks leven. In het PIAAC-onderzoek gaan we na hoe volwassenen met deze alledaagse informatie omgaan.

Een grijs gebied. Onderzoek beleidsmaatregelen voor tegengaan segregatie

Het Kohnstamm Instituut onderzoekt samen met Oberon en KBA welke beleidsmaatregelen en interventies – op zowel lokaal als nationaal niveau – segregatie in het funderend onderwijs effectief kunnen tegengaan.

Gesprekskwaliteit bij De Kindertelefoon

Kindtevredenheid bij De Kindertelefoon

De Kindertelefoon biedt kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar oud de mogelijkheid om anoniem en gratis hun vragen en problemen te bespreken, in een chat – of een telefoongesprek. Speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers verstrekken informatie, geven advies en emotionele ondersteuning. Vrijwilligers worden in hun werk gesteund door werkbegeleiders. De Kindertelefoon biedt een veilige […]

Behoefteanalyse toegankelijkheid hoger onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijsveld nodig om de toegankelijkheid in en naar het hoger onderwijs te verbeteren? Inclusief hoger onderwijs Toegankelijkheid van het hoger onderwijs houdt in dat (aankomende) studenten met de daarvoor benodigde potentie en ambitie, hun weg vinden naar hbo of wo en hun opleiding succesvol kunnen doorlopen. Het gaat daarbij om alle […]

Onderzoek naar differentiatie in het mbo-2 onderwijs

In een meerjarig onderzoek volgen het Kohnstamm Instituut en Oberon een aantal ROC-opleidingen. De docententeams op deze opleidingen implementeren nieuwe vormen van differentiatie. Het eerste onderzoeksdoel is om praktijkbeschrijvingen te maken van de verschillende differentiatieaanpakken op de mbo’s. Op basis van de praktijkbeschrijvingen maken we een praktische handreiking voor professionals. Op die manier delen we […]

Duurzame ontwikkeling van de school als PLG

Voortbouwend op het onderzoek ‘De School als PLG’ (link) onderzoekt een consortium van het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam en ICLON Universiteit Leiden bij vijf scholen voor voortgezet onderwijs welke interventies en processen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap.

Onderwijsachterstandenbeleid in de school

Integrale aanpakken op het terrein van onderwijsachterstandsbestrijding Onderbouwd werken aan gelijke kansen In dit onderzoek staat het op scholen gevoerde onderwijsachterstandenbeleid centraal. We gaan op zoek naar welk beleid scholen voor primair onderwijs hebben op dit gebied, hoe integraal dit is, welke keuzes zij maken en wat de achterliggende redeneerlijnen zijn. Deze opvattingen en werkwijzen […]

TALIS2024 van start: internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren TALIS (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over aspecten van de werk- en leeromgeving op scholen die ook in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren. Internationaal onderwijsonderzoek in 50 landen TALIS […]

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2022

Nederland neemt deel aan de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) in 2022.

Evaluatie van de Amsterdamse Familieschool

Hoe werkt de Amsterdamse Familieschool? Dit evalueren we de komende jaren samen met de UvA en HvA.

Weerzin tegen lezen of weer zin in lezen

Weer zin in lezen of weerzin om te lezen? Nieuw onderzoek naar leesmotivatie in het basisonderwijs.

Peilingsonderzoek naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs

Kennis en vaardigheden groep 8-leerlingen Het Kohnstamm Instituut gaat een nationale peiling uitvoeren naar aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Hierin wordt gekeken naar de kennis en onderzoeksvaardigheden van leerlingen in groep 8. Denk daarbij aan kennis over de Tweede Wereldoorlog, de riddertijd, andere landen of het klimaat en milieu. De onderzoeksvaardigheden en denkwijzen gaan over oorzaak- en […]

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Kwalitatief onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uitziet in alle onderwijssectoren, volgens de onderwijsinspectie

Oorzaken en mogelijke oplossingen thuiszittende leerlingen

Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen op basis van casuïstiek van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Evaluatie Kansenaanpak voortgezet onderwijs Amsterdam

Nieuw onderzoek naar interventies voor het bevorderen van kansengelijkheid