Copyrightinformatie

© Kohnstamm Instituut UvA bv, Amsterdam 2018

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Alle werken en informatie op de site van de Kohnstamm Instituut UvA bv (www.kohnstamminstituut.nl) zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van de Kohnstamm Instituut UvA bv.

Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

 

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van de site van de Kohnstamm Instituut UvA bv de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de Kohnstamm Instituut UvA bv geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.