Cursusmateriaal taalactiviteitenprogramma met ouderen

Download hier het lesmateriaal van BuurtPraat

Online pilot met taalactiviteiten voor ouderen

BuurtPraat is een online pilot met taalactiviteiten voor ouderen. Het doel is om (geïsoleerde) ouderen met elkaar in verbinding te brengen. BuurtPraat bestaat uit wekelijkse, online bijeenkomsten van anderhalf uur via Zoom. De bijeenkomsten worden begeleid door een professionele trainer die ondersteund wordt door een trainee. BuurtPraat is geëvalueerd zodat geleerde lessen en successen met anderen gedeeld kunnen worden. Ben jij actief in de dagbesteding voor ouderen? Of ben jij geïnteresseerd in tips en tricks over het opzetten van een pilot om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan? Download hier het cursusmateriaal ter inspiratie voor jouw initiatief.

Cursusmateriaal BuurtPraat hier beschikbaar

Het cursusmateriaal voor BuurtPraat is doorontwikkeld vanuit een eerder project (Zilveren Taalcompetenties) waarin speciaal voor ouderen (hun leefwereld, interesses en behoeften) cursusmateriaal is ontwikkeld op het gebied van taalvaardigheid. Het online cursusmateriaal van BuurtPraat is hieronder te downloaden. Het materiaal is onder andere bedoeld voor trainers of begeleiders van dagbesteding voor ouderen.

Meer informatie

Arwen van Stigt