Wil je ook meer halen uit de beschikbare data in school? Vaak is het ingewikkeld een beeld te krijgen van de ontwikkeling in cijfers van leerlingen en hun tevredenheidsscores over de lessen. Je hoort bijvoorbeeld dat die data niet toegankelijk zijn en dat ze moeilijk te interpreteren zijn. Ga in gesprek met experts op het terrein van datagebruik en professionalisering van leraren. Dé kans om meer te weten te komen over het probleem van datagebruik in de school en hoe je dit probleem als leraar en schoolleider kunt tackelen.

 

 

 

In het eerste deel van de bijeenkomst gaat Wouter Schenke, onderzoeker Kohnstamm Instituut, in gesprek met experts:

 • Huub Nelis: oprichter van bureau YoungWorks en auteur Puberbrein.
 • Kim Schildkamp: onderwijsonderzoeker en bekend van datateam® methode.
 • Erik Scheerder: directeur Speciaal Onderwijs Amsterdam, Excellente en Data-Driven school.

De experts gaan in op de problemen die er zijn rondom datagebruik in scholen, zoals de slechte toegang tot data en dat het lastig is om gegevens over leerlingen en leraren goed te interpreteren.

 

In het tweede deel is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over:

 • hoe je vaker data kunt gebruiken in school…
 • wat dat precies vraagt van de professionaliteit van leraren en schoolleiders…
 • wat er nodig is in de organisatie om meer datagebruik mogelijk te maken.

 

Ons advies is om met twee of drie collega’s (leraar, kwaliteitsmanager, teamleider) te komen, want datagebruik door leraren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Op deze manier kan je direct de nieuwe inzichten breed toepassen in school.

 

Alles op een rij:

 • Dinsdag 27 november 2018
 • Tijd: 15.00-17.30 uur. Om 15.00 uur inloop, start om 15.15 uur.
  Afsluiting met borrel van 17.00-17.30 uur.
 • Locatie: Startup village op het Amsterdam Science Park.
  Zaal Venture Studio
 • Doelgroep: leraren, schoolleiders, kwaliteitsmanager. Met name geschikt voor po en vo.