De invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe  ziet volgens de onderwijsinspectie  het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uit in alle onderwijssectoren? Dit rapport is gebaseerd op acht focusgroepen gehouden met 33 vertegenwoordigers van de Inspectie van het Onderwijs van alle onderwijssectoren. De inspecteurs beschrijven het beeld dat ze hebben van de  kwaliteit van het onderwijs ten tijde van COVID-19, de goede initiatieven en acties van besturen, scholen en instellingen, de voorbereiding van besturen, scholen en instellingen op de onzekere periode, en de kansen en risico’s.

Meer informatie:

Rapport: De invloed van COVID-19 op het onderwijs