Themapagina mbo differentiatie

Differentiëren in het mbo

Wat is bekend uit onderzoek over differentiatie in het mbo? Lees het op de nieuwe themapagina op Onderwijskennis.

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk voor onderwijsprofessionals. De website biedt een overzicht van de stand van zaken uit de wetenschap over belangrijke onderwijsthema’s.

Kohnstamm Instituut droeg bij aan de themapagina over differentiëren in het mbo. We schreven het overzichtsartikel Wat is bekend over differentiatie in het mbo? In het artikel komen verschillende thema’s aan bod, zoals de verschillende vormen van differentiatie, de opbrengsten van differentiatie en het ontwerpen van een lesplan voor een gedifferentieerde les.

Differentiëren houdt in dat docenten onderwijsaanpassingen maken nadat zij de uitgangspositie van studenten en de beoogde doelen van de differentiatie systematisch in kaart hebben gebracht. In het mbo kunnen uiteenlopende vormen van differentiatie worden toegepast. Het overzichtsartikel richt zich met name op interne convergente differentiatie, een vorm van differentiatie waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle studenten binnen een klas dezelfde minimumdoelen behalen. De nadruk ligt op het verbeteren van de prestaties van de (relatief) zwakkere studenten.

We beschrijven de verschillende voorbereidende stappen die mbo docenten moeten doorlopen om interne convergente differentiatie goed toe te kunnen passen in hun lessen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het analyseren van studentgegevens, het maken van een groepsplan en uitdenken van een geschikte praktische inrichting van de gedifferentieerde les. Van de docent vraagt differentiëren onder meer om analytische vaardigheden, ontwerp- en organisatievaardigheden. Naast de benodigde vaardigheden en kennis voor differentiatie, gaan we ook in op het effect van de context op de complexiteit van differentiatie in de klas. Resultaten uit onderzoek geven inzicht in de factoren op opleidingsniveau die effect hebben op de mogelijkheden voor differentiatie tijdens de les.

Contactpersoon: Judith Conijn