Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

De Kohnstamm Instituut UvA bv spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan de Kohnstamm Instituut bv niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Kohnstamm Instituut UvA bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De site van de Kohnstamm Instituut UvA bv bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. De Kohnstamm Instituut UvA bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Kohnstamm Instituut UvA bv geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

De Kohnstamm Instituut UvA bv geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van haar site. Tevens is de Kohnstamm Instituut UvA bv niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de Kohnstamm Instituut UvA bv die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Kohnstamm Instituut UvA bv in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

 

 

Privacyverklaring

De website-omgeving van de Kohnstamm Instituut UvA bv, verder Kohnstamm Instituut, (www.kohnstamminstituut.nl) wordt door medewerkers van Elion en Kohnstamm Instituut geanalyseerd met behulp van de webstatistiekapplicatie Google Analytics.

Google Analystics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We wijzen u erop dat de instellingen van Google Analytics op deze website garanderen dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt opgeslagen (zogenoemde IP-masking) voordat het wordt overgebracht naar de server van Google in de VS. Alleen in buitengewone gevallen wordt het IP-adres eerst overgebracht naar de VS en daar geanonimiseerd. Het door uw browser overgebrachte IP-adres in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Kohnstamm Instituut verkrijgt geen persoonsgegevens via Google Analytics, en garandeert dat de statistische gegevens over www.kohnstamminstituut.nl verkregen via Google Analytics alleen voor gebruik van Kohnstamm Instituut zijn, ter verbetering van de usability en informatie op www.kohnstamminstituut.nl.

Kohnstamm Instituut zal in geen geval de statistische gegevens aan derden (al dan niet commercieel) aanbieden.

Wanneer u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als u geen cookies accepteert. Kohnstamm Instituut aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste weergave van informatie.