Eigen regie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

Wat zijn de effecten op motivatie, welzijn, prestaties en prestatiedruk?

Een toenemend aantal (vernieuwings)scholen in het voortgezet onderwijs kiest ervoor om leerlingen meer regie te geven. Zij verwachten dat dit recht doet aan de interesses en leerbehoeftes van hun leerlingen en daarmee ook de motivatie van leerlingen bevordert. Deze scholen streven vaak andere doelen na dan de traditionele ‘prestatiedoelen’, zoals het ontwikkelen van zelfsturend leren en persoonsvorming. De alternatieve focus en het maatwerk dat deze vo-scholen bieden, dragen mogelijk bij aan het welzijn van leerlingen en een vermindering van prestatiedruk.

Meer onderzoek is echter nodig om inzicht te krijgen in welke vormen van eigen regie leiden tot positieve opbrengsten voor leerlingen en onder welke voorwaarden. Het ministerie van OCW heeft daarom gevraagd om een verkennend onderzoek naar de effecten van het geven van eigen regie aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, met de volgende hoofdvragen:

  1. Wat zijn de effecten van het geven van eigen regie aan leerlingen in het voortgezet onderwijs?
  2. Verschillen deze effecten voor subgroepen van leerlingen?
  3. Wat zijn de voorwaarden voor positieve effecten van het geven van eigen regie?

In het onderzoek wordt aan de hand van een literatuurstudie en drie case studies op vernieuwingsscholen gekeken naar effecten van eigen regie op de volgende uitkomsten bij leerlingen: motivatie voor school, welzijn, prestatiedruk en prestaties. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen voor onderwijsbeleid en vervolgonderzoek op het gebied van het geven van eigen regie in het voortgezet onderwijs.

Projectleider en andere betrokkenen:
Kohnstamm Instituut
Judith Conijn (projectleider)
Sunčica Bruck
Ineke van der Veen

Oberon
Sjerp van der Ploeg
Maren van de Vrie
Esther Kamphuis

Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Looptijd: 1 november 2023 t/m 15 maart 2024