Elektronisch leren en managen: Stappenplan keuzeproces ELO/LMS

Elektronisch leren en managen: Stappenplan keuzeproces ELO/LMS

De elektronische leeromgeving (ELO) en het Learning Management System (LMS) zijn onderdeel van de digitale leeromgeving op scholen. Het kiezen van een nieuwe ELO of LMS vraagt om een weloverwogen aanpak. Kennisnet heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan is gebaseerd op onderzoek van Kohnstamm Instituut naar het keuzeproces en de gebruikersblik van elektronische leeromgevingen en learning management systemen in het primair en voortgezet onderwijs. Het stappenplan helpt scholen om het keuzeproces van een nieuwe ELO/LMS applicatie weloverwogen en gestructureerd vorm te geven.

Klik hier om het stappenplan van Kennisnet te openen.