Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie in het primair onderwijs en wat zijn de effecten?

Zelf als leerkracht taal en rekenen geven aan een eigen groep en daarnaast andere vakken geven aan meer groepen komt in het primair onderwijs weinig voor. Vakspecialisatie kent ook een nadeel: pedagogisch-didactische afstemming op de behoeften van individuele leerlingen is lastig als je leerlingen minder goed kent.

samenvatting | meer weten

logo kennisrotonde