Evaluatie van de Amsterdamse Familieschool

Driejarig onderzoeksproject naar ontwikkeling, implementatie en evaluatie van Amsterdamse Familieschool-aanpak

Leefwerelden binnen en buiten de school 

De Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut voeren samen een onderzoek uit naar de Amsterdamse Familieschool (AFS). Dit is een nieuw initiatief van de Gemeente Amsterdam. Het doel van deze aanpak is om de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school meer op elkaar af te stemmen. Het gezin en de school spelen beide een onmisbare rol in de ontwikkeling van kinderen. Om kinderen optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat de school intensief samenwerkt met ouders. De Amsterdamse Familieschool wordt een plek waar kinderen breed leren, waar ouders intensief betrokken zijn en waar een aanbod is om gezinnen extra te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen om zich te ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

Regie ligt bij scholen 

Binnen het huidige programma krijgen negen scholen de mogelijkheid om een Amsterdamse Familieschool te worden. Uniek aan het AFS-initiatief is dat deelnemende scholen zelf hun aanpak vormgeven om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. Waar veel onderwijsinterventies van buitenaf worden ontworpen en vervolgens op scholen worden ingevoerd, ligt de regie in de AFS-aanpak bij de scholen. Scholen kennen hun leerlingen immers het allerbeste en hebben goed zicht op wat er nodig is om gezinnen te versterken en kansengelijkheid voor kinderen te vergroten.

Meerwaarde van de familieschool voor kinderen en ouders?

Het Amsterdamse Familieschool Onderzoek is opgezet om te evalueren hoe een dergelijke, niet eerder uitgevoerde aanpak werkt. Het onderzoek zal gedurende 3 jaar de resultaten van de AFS-aanpak in kaart brengen. Welke plannen hebben de toekomstige Amsterdamse Familiescholen? Leidt meer betrokkenheid van ouders bij school tot verbeterde schoolgang van kinderen? En, voelen ouders en kinderen zich prettiger als er vanuit school meer tijd is voor de thuissituatie van gezinnen? Deze en andere vragen staan centraal in dit onderzoek. 

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website https://afs-onderzoek.nl/.

Projectleider:

Prof. Dr. Ruben Fukkink, Universiteit van Amsterdam

Team Kohnstamm Instituut:

Rosanne Tromp, Arwen van Stigt

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Kohnstamm Instituut. 

Eke Krijnen werkte vanuit Kohnstamm Instituut mee aan dit onderzoek. 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam